Prijavi se

Prezent
acijske
vještine

Dumpovac si u duši?

Bolje objašnjavaš od svojih profesora?
Daješ repeticije iz svega osim tjelesnog?
Kad provališ bazu, bar se jedna osoba nasmije?
Znaš primijetiti kada nekom dosađuješ?
Možeš prodati led Eskimu?

Što ćeš naučiti?

Neverbalna komunikacija

Naučit ćeš kako se postaviti prilikom izlaganja i kako zainteresirati publiku. Neverbalnom komunikacijom unaprijedit ćeš svoje prezentacijske vještine i bolje upravljati reakcijama publike.

Struktura i izgled prezentacije

U suradnji s dizajnerom ćeš naučiti raditi oku ugodne prezentacije, a najvažnije od svega, znat ćeš prikazati sve relevantne informacije na jednostavan i lako razumljiv način.

Držanje prezentacije

Primijenit ćeš naučeno u osmišljavanju i držanju zanimljivih predavanja o temama do kojih ti je stalo.

Zašto se trebaš prijaviti?

Korak bliže DUMP-u
Govorne vještine
Dobre prezentacije
Učenje kroz praksu
Mentorstvo dumpovca
Korak bliže DUMP-u
Govorne vještine
Dobre prezentacije
Učenje kroz praksu
Mentorstvo dumpovca
Predavanja stručnjaka
Korak bliže DUMP-u
<>